Синявська Ольга Олександрівна

Заступник директора інституту бізнес-технологій "УАБС" з профорієнтації

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: «Економічна кібернетика. Програмування», «Математичні методи та моделі ринкової економіки», «Дилінгові інформаційні системи» (англійською, українською), «Управління проектами інформатизації», «Інформатика».

Наукові інтереси: 

 • економіко-математичні методи і моделі;
 • моделювання банківської діяльності;
 • математичне програмне забезпечення;
 • моделювання економіки.

Освіта:

2016 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук, тема дисертаційної роботи «Методи і моделі оцінювання якості послуг банківських установ», спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя).
2010-2015 – Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), спеціальність «Правознавство» (заочна форма). Тема випускної роботи: «Кримінологічне прогнозування злочинності».
2009-2014 – ДВНЗ «УАБС НБУ», спеціальність «Економічна кібернетика». Тема випускної роботи: «Нечітка математична модель оцінки якості банківських послуг». Отримала диплом магістра з відзнакою.

Публікації:

Монографії, одноосібні, колективні:

 1. Синявська О.О. Економіко-математичні методи оцінювання та управління якістю послуг банківських установ / М.М. Іванов, О.О. Синявська // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 64-76.

Наукові статті у фахових журналах:

 1. Синявська О.О. Особливості побудови банківської системи в Україні / О.О. Синявська // Європейські перспективи. – 2010. – №3. – С. 144-147.
 2. Синявская О.А. Современные проблемы конъюнктурных колебаний экономики США / О.А. Синявская // Європейські перспективи. – 2011. – №4 (1). – С. 27-31.
 3. Синявська О.О. Моделювання фінансових ризиків при формуванні портфеля цінних паперів [Електронний ресурс] / О.О. Синявська // Молодіжний вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. – 2012. – №2. – С. 96-104.
 4. Синявська О.О. Моделювання обсягів резервного капіталу банку при формуванні інвестиційних проектів / О.О. Синявська // Європейські перспективи. – 2013. – №9. – С. 20-28.
 5. Синявська О.О. Управління бюджетним дефіцитом у рамках антикризового державного регулювання економіки / О.О. Синявська // Європейські перспективи. – 2013. – №4. – С. 206-209.
 6. Домбровський В.С., Синявська О.О. Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій / В.С. Домбровський, О.О. Синявська // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №1. – С. 81-85.
 7. Синявська О.О. Дослідження системно-динамічних властивостей процесу розповсюдження банківських продуктів / О.О. Синявська // Європейські перспективи. – 2014. – №5. – С. 145-151.
 8. Синявська О.О. Застосування методів нечіткої логіки при оцінюванні якості банківських послуг / О.О. Синявська // Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. пр. Заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. ун-т. – 2014. – Спец. вип. – С. 300-313.
 9. Sinyavska O.O. Comparative analysis of existing economic and mathematical evaluation methods of the quality of banking services / O.O. Sinyavska // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. – 2014. – Vol. 2. – P. 305-309.
 10. Синявська О.О. Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ / О.О. Синявська // Бізнес інформ. – 2015. – №7. – С. 103-108.
 11. Синявська О.О. Модель управління якістю банківських послуг / О.О. Синявська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – №11(3). – С. 162-165.
 12. Синявская О.А. Основные тенденции развития рынка банковских услуг в Украине / О.А. Синявская // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №7. – С. 32-35.

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1. Синявська О.О. Моделювання процесу управління депозитними коштами банку / О.О. Синявська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 жов. 2014 р. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2014. – С. 168-170.
 2. Синявська О.О. Застосування методів нечіткої логіки при оцінюванні якості банківських послуг / О.О. Синявська // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 бер. 2015 р. / Всеукраїнська спілка вчених-економістів. – К., 2015. – С. 136-138.
 3. Синявська О.О. Метод оцінювання якості послуг банківських установ / О.О. Синявська // Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави : матеріали міжнар. конф. студ. і мол. вчених, 16-17 квіт. 2015 р. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 410-412.
 4. Синявська О.О. Модель управління якістю банківських послуг / О.О. Синявська // Інформаційні технології та моделювання в економіці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 р. / Редкол.: Соловйов В.М. (відп. За випуск) та ін. –Черкаси, 2015. – С. 199-201.
 5. Синявська О.О. Аналіз сучасних методів оцінювання якості банківських послуг / О.О. Синявська // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держами : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 чер. 2015 р. / Наукова економічна організація «Перспектива». – Дніпропетровськ, 2015. – С. 121-124.

Підручники та посібники:

 1. Кадієвський В. А., Перхун Л. П. Стійкість динамічних систем з неперервним часом / В. А. Кадієвський, Л. П. Перхун, С. М. Братушка, О. О. Синявська. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Літовченко Є.Б., 2014. – 120 с.