Олійник Віктор Михайлович

Професор кафедри економічної кібернетики

Доктор економічних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: "Інформаційні системи і технології у фінансах", "Економіко-математичні методиі моделі: економетрика", "Економіко-математичні методи і моделі:оптимізаційні методи та моделі".

Наукові інтереси:

 • актуарні розрахунки,
 • страхування,
 • оптимізація та управління фінансовими потоками.

Народився на Сумщині у 1960 році.

З 1985 року по 2014 рік пройшов трудовий шлях від молодшого наукового співробітника до доцента Сумського державного університету.

Протягом 1986–1989 рр. навчався в аспірантурі Харківського політехнічного інституту.

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук.

У 1999 році отримав наукове звання доцента Сумського державного університету.

Має керівний стаж роботи. З 2000 року до 2007 року працював заступникам декана факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету.

З 2009 року до 2012 року – заступник директора центру заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання Сумського державного університету.

Працює в Українській академії банківської справи на кафедрі економічної кібернетики з 2014 року.

Олійник В.М. є автором більш ніж 60 наукових та більш ніж 20 навчально–методичних праць фінансового та економіко–математичного спрямування.

Монографії та навчально–методичні праці:

 1. Олійник В. М. Фінансова стійкість страхових компаній : монографія /    В. М. Олійник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 287 с.
 2. Олійник В. М. Аналіз моделей фінансової стійкості страхових компаній / В. М. Олійник // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка,  П. В. Захарченка. – Бердянськ : Вид. Ткачук О. В., 2015. – С. 194–203.
 3. Олійник В. М. Економіко-математичне моделювання в розвитку страхування та управлінні страховими тарифами : монографія / В. М. Олійник. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366 с.
 4. Олійник В.М. Теоретичні основи створення і реалізації страхового продукту / С. М. Козьменко, С. В. Лєонов, В. М. Олійник // «4P» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. кол. д. е. н., проф. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 69–102.
 5. Олійник В.М. Науково-методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком: розділ у монографії: "Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку"/монографія під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка //С.М. Фролов, В.М. Олійник, С.М. Махнуша – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – 536 с. – с. 160–172.
 6. Олійник В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Ризик –менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" / В.М.Олійник, С.М. Фролов , І.М.Кобушко //Електронний ресурс.–Суми: Вид-во СумДУ.– 2014.– Режим доступу:http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult.
 7. Олійник В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" для студентів спеціальності "Фінанси" /В.М. Олійник //Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 172 с.
 8. Олійник В.М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" для студентів спеціальності "Фінанси" /В.М. Олійник //Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 39 с.
 9. Олійник В.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" для студентів спеціальності "Фінанси" /В.М. Олійник //Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 39 с.
 10. Олійник В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності "Фінанси"/ В.М. Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач // Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– 302с.

Наукові праці:

 1. Oliynyk V. Modeling of the optimal structure of insurance portfolio / V. Oliynyk  // Problems and Perspectives in Management. – 2015. – № 2, Vol. 13. – P.230–234. (Scopus, IBSS, ERA, Econlit тощо).
 2. Oliynyk V. Modeling of the rating assessment of insurance companies financial soundness / V. Oliynyk  // Bank and Bank Systems. – 2015. – № 2, Vol.  10. – P.54–59. (Scopus, IBSS, ERA, Econlit тощо).
 3. Oliynyk V. Statistical model of risk assessment of insurance company’s functioning / O. Kozmenko, V. Oliynyk  // Investment Management and Financial Innovations. – 2015. – № 2, Vol. 12. – P. 189–194.(Scopus, ESCI, IBSS, ERA тощо).
 4. Oliynyk V. Peculiarities of optimization of insurance portfolio of companies in the with transition economies / O. Kozmenko, Y. Balatskiy, V. Oliynyk, O. Kuzmenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2015. – № 2, Vol. 6. – P. 26–36.(Econlit, Ulrichsweb, Asian Education index тощо).
 5. Oliynyk V. Profit modeling of insurance companies on the basis of network planning / V. Oliynyk  // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2015. – № 1, Vol. 6. – P.44–52. (Econlit, Ulrichsweb, Asian Education index тощо).
 6. Олійник В. М. Дослідження процесів невиконання зобов’язань страхових компаній на основі підходів нечіткої логіки  / В. М. Олійник // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 1(38). – С. 132–138.
 7. Олійник В. М. Соціально-психологічні аспекти формування тарифної ставки на базі застосування теорії корисності [Електронний ресурс] /  В. М. Олійник // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3878.
 8. Олійник В. М. Тестування гіпотези «ризик-дохідність» при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії  / В. М. Олійник,  В. В. Роєнко // Економічний форум : науковий журнал. – 2015. –   № 1. – С. 218–225.
 9. Oliynyk V. Algorithmconstructionandsolvingofoptimalmanagementproblemoffinancialsystem / V. Oliynyk // JournalScientificAndAppliedResearch. – 2014. – Vol. 6. – P. 91–99.
 10. Oliynyk V. Finding of the optimum investment portfolio of the insurance company with the use of utility function [Electronic resource].  /  V. Oliynyk,  O.  Kozmenko  //  International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research. – 2014. – Issue 8,Vol.2. – P.127–133. – Access mode : http://www.ijteee.org/research-paper-publishing/month/aug2014.html.(DocStoc, DRJI, Scribd, Ebookbrowse, Issuu, IIPS тощо).
 11. Oliynyk V. Management and optimization of financial flows / V. Oliynyk // British Journal of Science, Education and Culture. – London :«London University Press», 2014. – № 1(5),Vol. IV.– P.211–214.
 12. Oliynyk V. Forecasting financial and economic indicators using regression analysis / V. Oliynyk// Canadian Journal of Science, Education and Culture. – Toronto :«Toronto Press», 2014.–№ 1(5),Vol. II – P. 15–20.
 13. Oliynyk V.Management of financial assets of the insurance company/ V. Oliynyk // International Journal of Research in Management. – 2014. –    Issue4,Vol.5. – P.86–93. (ScienceCentral, DocStoc, Sensei, IndexCopernicus).
 14. Олейник В. М. Выбор конкурентной стратегии страховой компании на основе матричных методов портфельного анализа / В. М. Олейник // Экономика, социология и право : журнал научных публикаций. – М. : Изд-во «Спецкнига», 2014. – № 2. – С. 65–67. (РИНЦ).
 15. Олійник В. М. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї / В. М. Олійник, Є. К. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 39. – С. 149–157.
 16. Олійник В. М. Нові вектори реформування системи фінансування здоров’я / В. М. Олійник, В. С. Лисенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – 2014. – № 38. – С. 213–219.
 17. Олійник В. М. Аналіз стану ринку перестрахування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Олійник, А. С. Боженко // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3317.
 18. Олійник В. М. Ключові засади перестрахової діяльності в системі страхування / В. М. Олійник,  А. С. Боженко // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 5. – С. 19–23.
 19. Олійник В. М. Структурний аналіз моделей Беверіджа та Бісмарка / В. М. Олійник, В. С. Лисенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. –    № 3/1. – С. 18–24.
 20. Oliynyk V. M. Analysis of world financial centers in insurance sphere /V. M. Oliynyk // Матеріали міжнар. конф. «Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation» (May 23, 2014): Sammelwerk der wissenschaftlichen Actikel.–Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 2. –  S. 240–242.
 21. Олійник В. М. Проблематика вибору моделі реформування системи фінансування охорони здоров’я України  /  В. М. Олійник, І. О. Охріменко  //  Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2014. – № 2. – С. 192–197. 
 22. Олійник В. М. Оптимізація ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу / В. М. Олійник // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія : Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 1(16). – С. 60–66.
 23. Олійник В. М. Математична формалізація оцінки рівня взаємозв’язку страхової та перестрахової діяльності: досвід України та Німеччини /    В. М. Олійник, А. С. Боженко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. –  №1 (36). – С. 54–60.
 24. Олійник В.М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком / В.М. Олійник, С.М. Фролов, С.М. Махнуша // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7 (145). – С. 180–193 (Scopus).
 25. Олійник В. М. Науково-методичний підхід до розрахунку страхового тарифу в КАСКО страхуванні  /  В. М. Олійник, С. О. Рубан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С.174–183.
 26. Олійник В. М. Дослідження процесу тарифікації при розрахунку страхового тарифу / В. М. Олійник, С. Рубан // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. –   Вип. 35, ч. 3, т. 1. – С. 41–48.
 27. Олійник В. М. Знаходження ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу за допомогою портфельної теорії / В. М. Олійник // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. –  Вип. 34, ч. 2, т. 3. – С. 31–36.
 28. Олейник В. М Прогнозирование мирових цен на природный ресурс с помощью факторного анализа / В.М.Олейник, Ю.Галинская // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2012. – Вип.10. Частина 1. –С. 103–107.
 29. Олійник В. М. Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів  /  В. М. Олійник, С. М. Фролов, Ю.  І. Лещенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1.– С. 140–147.
 30. Oliynyk V. M. Estimation of market risk by means of indicators VAR and Shortfall / V. M. Oliynyk, S. M. Frolov // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка : науковий журнал. – 2012. – № 3. –  С. 154 –161.
 31. Oliynyk V. M. Optimisation of economic system  / V. M. Oliynyk // Математичне моделювання : науковий журнал.   – Дніпродзержинськ, 2011. –  № 2 (25). – С. 105–107.
 32. Oliynyk V. M. Information systems and technology in management /  V. M. Oliynyk // Збірник матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф.  «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» (Сімферополь, 15 квітня 2009 р.). – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. –  Т.3. –  C. 144–146.
 33. Oliynyk V. M. Construction of economic models / V. M. Oliynyk // The1 st International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2009), Faculty of Business, Sohar Universyity, Sohar, Sultanate of Oman, 30–31 March, 2009. – P. 258–263.
 34. Олійник В. М. Оптимізація процесу споживання продукту фінансовими посередниками / В. М. Олійник // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2008. – № 12 (130). – С. 208–213.