Кузьменко Ольга Віталіївна

Завідувач кафедри економічної кібернетики

Доктор економічних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі), економіко-математичні методи і моделі (економетрика), прикладна економетрика

Наукові інтереси: 

 • Моделювання економічних процесів ( методів оптимізації та моделей)
 • Побудова і дослідження динамічних економетричних моделей
 • Актуарні розрахунки
 • Формування і розвиток ринків страхування та перестрахування .
 • Фінансовий моніторинг в банках .

2016 - вчений ступінь доктора економічних наук, тема "Економіко-математичне моделювання оцінювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку» за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
2009 - науковий ступінь кандидата економічних наук, тема «Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів» за спеціальністю «Гроші , фінанси і кредит», Українська академія банківської справи.
2006 - диплом магістра за спеціальністю «Економічна кібернетика», тема «Економіко-математичне моделювання рейтингів надійності банків України», Українська академія банківської справи.

Публікації:

Монографії, одноосібні, колективні:

 1. Кузьменко О. В. Економіко-математичне забезпечення функціонування перестрахового ринку : монографія / О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 430 с.
 2. Кузьменко О. В. Особливості цінової політики в страхуванні життя / О. В. Кузьменко, В. В. Роєнко // «4Р» маркетингу страхових послуг : монографія / [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. Козьменко О. В. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 204–212. 
 3. Кузьменко О. В. Підрозділ 1.3. Взаємозалежність страхового, банківського та соціального секторів в умовах глобальних процесів; Підрозділ 2.3. Моделювання стабілізаційних процесів на ринку перестрахування України / О. В. Кузьменко // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 63–70; С. 111–114.
 4. Кузьменко О. В. Методичні підходи до оцінки рівня конкуренції ринку перестрахування України / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В.  Козьменко]. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 154–169. (Особистий внесок здобувача: розроблено моделі оцінки рівня конкуренції ПР та рівноваги ПР країн світу на основі застосування теорії корисності).
 5. Кузьменко О. В. Інтервальна оцінка ризиків реалізації інвестиційних проектів банку / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т.А. Васильєвої, к.е.н. О.Б. Афансьєвої. Суми : «Ярославна», 2013. – С. 378-386.
 6. Дмитров С. О.  Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування : монографія / С. О. Дмитров, Л. Г. Левченко, Т. А. Медвідь, О. В. Кузьменко, А.О.Бойко ; під загальною редакцією за заг. ред. О.М. Бережного. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 103 с.
 7. Кузьменко О. В. Методичне забезпечення оцінки валютного ризику банку / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.2: Управління ринковими ризикам та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ" , 2012. – С. 98-111.
 8. Кузьменко О. В. Методичне забезпечення мінімізації депозитних ризиків банку / О.В. Кузьменко, О.В. Ісаєва // Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.1. Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ" , 2012. – С. 238-244.
 9. Кузьменко О. В. Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках: монографія / О. В. Кузьменко, Т.А. Медвідь, Л.Г. Левченко, А.О.Бойко; під загальною редакцією за заг. ред. С.О.Дмитрова. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 46 с.
 10. Дмитров С.О. Національна оцінка ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення: новітні виклики / Дмитров С.О., Медвідь Т.А., Кузьменко О.В., Бойко А.О. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 270 с.

 Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

 1. Kozmenko O. The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany, France and Ukraine: comparative characteristics / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Investment Management and Financial Innovations. – 2011. – Volume 8, Issue 2. – Р. 8–16. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, IBSS, ERA).
 2. Козьменко О. В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5(119). – С. 284–292. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, Index Copernicus).
 3. Kozmenko O. The integration of the banking, insurance and reinsurance markets in Russia and Ukraine / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Banks and Bank Systems. – 2012. – Volume 7, Issue 3. – Р. 103–111. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, IBSS, ERA, EconLit).
 4. Kozmenko O. Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Banks and Bank Systems. – 2013. – Volume 8, Issue 2. – Р. 55–62. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, IBSS, ERA, EconLit).
 5. Kuzmenko O. The use of regression analysis in the financial planning of banks, mathematical formalization of the stages of financial planning in banks / O. Kuzmenko, S. Kyrkach // Banks and Bank Systems. – 2014. – Volume 9, Issue 1. – Р. 120–126. (Наукометричні каталоги та бази даних: Scopus, IBSS, ERA, EconLit).
 6. Kuzmenko O. Methodological principles and formalization of the stability achievement process at the reinsurance market // Economic annals – XXI. – 2014 – № 3–4(2). – P. 63–66. – (Наукометричнікаталогитабазиданих: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost).
 7. Kuzmenko O. Optimization of the risk level of net retention in the insurance market / O. Kuzmenko, A. Bozhenko // Economic annals – XXI. – 2014 – № 11–12. – P. 76–79. – (Наукометричнікаталогитабазиданих: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost).

Публікації в іноземних виданнях, що включені до наукометричних баз:

 1.  Kuzmenko O. Formalization of the “risk” category during the realization of reinsurance operations on the basis of the economic and mathematical apparatus  / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2011. – Volume 2, Issue 2. – Р. 7–13. (Наукометричні каталоги та бази даних: ERA, Cabell's, Ulrichsweb).
 2. Kuzmenko O. Practical aspects of modeling the stable political and economic situation in the country on the basis of multi-criteria optimization methods // Journal of Strategic and International Studies. – 2014. – № 4, Volume IX. – Р. 17–24.
 3. Kozmenko O. The formation of ratings as a multidimensional function. Expressratings and time ratings based on the Bayes theorem / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2014. – Volume 5, Issue 1. – P. 17–21. (Наукометричні каталоги та бази даних: ERA, Cabell's, Ulrichsweb).

Наукові статті у фахових журналах:

 1.  Кузьменко О. В. Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання / О. В. Кузьменко // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 134–144.
 2. Кузьменко О. В. Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) / О. В. Кузьменко // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 91–98.
 3. Кузьменко О. В. Перестрахування як механізм стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи / О. В. Кузьменко // Фінанси України. – 2014. – № 7 (224). – С. 66–74.
 4. Кузьменко О. В. Теоретичні підходи та практичні рекомендації до оцінки та прогнозування місткості ринку перестрахування / О. В. Кузьменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 19–23.
 5. Кузьменко О. В. Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт / О. В. Кузьменко // Економіка і держава. – 2013. – № 6. – С. 9–13.
 6. Кузьменко О. В. Моделювання конкурентних стратегій поведінки учасників ринку перестрахування / О. В. Кузьменко, С. А. Асанов  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 37. – С. 109–115.
 7.  Кузьменко О. В. Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу / О. В. Кузьменко, А. В. Євтушенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 4. – С. 126–134.

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

 1.  Кузьменко О. В. Механізм урахування параметрів, знижуючих рівень ризику, при здійсненні оцінки на основі байєсівського аналізу / Т. А. Медвідь, О. В. Кузьменко // Зб. тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (Суми, 26–27 травня 2011 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2011. – Т. 1. – С. 91–93.
 2. Кузьменко О. В. Методичні підходи до оцінки рівня конкуренції ринку перестрахування України / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука в інформаційному просторі» (Дніпропетровськ, 29–30 вересня 2011 р.). – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т. 6. – С. 96–100.
 3. Кузьменко О. В. Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского рынка, страхового рынка и рынка перестрахования / О. В. Кузьменко // Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (Київ, 29–30 листопада 2012 р.). – К. ; Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – Т. 1. – С. 17–23.
 4. Кузьменко О. В. Моделювання місткості ринку перестрахування України на основі теорії функції комплексної змінної / О. В. Кузьменко // Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами, присвяченої 20-ти річчю СУЕМ» (Черкаси, 20 грудня 2012 р.). – Черкаси : СУЕМ, 2012. – С. 30–32.
 5. Kuzmenko O. Modeling the dynamics stability of Ukrainian banking system / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Зб. тез доповідей VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (Суми, 23–24 травня 2013 р.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2013. – С. 18–21.
 6. Кузьменко О. В. Аналіз та прогнозування попиту і пропозиції на страховому ринку / О. В. Кузьменко, А. В. Матюшенко // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах» (Полтава, 14–15 лютого, 2013 р.). – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – Т. 2. – С. 107–109.
 7. Козьменко О. В. Конкурентоспроможність страхових і перестрахових компаній в умовах невизначеності / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 14–15 листопада 2013 р.). – Харків : ХНЕУ, 2013. – С. 400–403.
 8. Козьменко О. В. Математична формалізація оцінки рівня конкуренції ринку перестрахування України / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації» (Київ, 10–11 квітня 2014 р.). – К. : Лазурит Поліграф, 2014. – С. 154–157.
 9. Кузьменко О. В. Моделювання рівня конкуренції ринку перестрахування на основі нелінійного програмування / Кузьменко О.В., Попова В.С. // Экономика и финансы: сборник научных статей. - Лиссабон. - 2015. – С. 200-207.

Підручники та посібники з грифом МОН:

 1. Козьменко О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навчальний посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - Суми : Університетська книга, 2014. – С. 406.
 2. Кузьменко О. В. Розробка та впровадження нового банківського продукту (послуги) / О. В. Кузьменко // Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т. А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, І. О. Школьник та ін. ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С. 162-171.

Підручники та посібники:

 1. Кузьменко О. В. Актуарні розрахунки : навчальний посібник / Козьменко О.В., Кузьменко О. В. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с.

Інша навчально-методична література:

 1. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад. К.Г. Гриценко, О.В. Кузьменко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 42 с.
 2. Дипломна робота магістра : методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Г. М. Яровенко, О. В. Кузьменко, О. І. Подоляка та ін.]. – Суми :ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 51 с.
 3. Моделювання в управлінні фінансовими процесами : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад. А.О. Бойко, О.В. Кузьменко, В.В. Роєнко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 83 с.

Участь у виконанні НДДКР:

(за державним замовленням)

 1. «Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0107U012113);
 2. «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграйційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782);
 3. «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965);
 4. «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459).

(за госпдоговорами (за кошти Національного банку України))

 1. «Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку»;
 2. «Визначання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування»;
 3. «Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму»;
 4. «Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».