Яровенко Ганна Миколаївна

 Доцент кафедри економічної кібернетики

 Кандидат економічних наук, доцент

роб.тел.: (0542) 665-039

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: Ефективність інформаційних систем, Корпоративні інформаційні системи, Прогнозування соціально-економічних процесів, Інформаційні системи і технології в управлінні, Моделювання бізнес-процесів.

Наукові інтереси: 

 • Ефективність інформаційних систем
 • Автоматизація бухгалтерського обліку, аудиту, внутрішнього контролю
 • Інформаційний менеджмент
 • Прогнозування в економіці
 • Інформаційні системи корпоративного управління

Освіта

2009-2010 - ДВНЗ «УАБС НБУ», спеціальність «Облік і аудит» (ОКР – магістр); тема дипломної роботи «Організація внутрішнього контролю на підприємствах в умовах автоматизованої обробки даних»

2008 - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств», спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), місце захисту - Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України в м. Київ

2002-2006 - Українська академія банківської справи НБУ,  аспірантура за спеціальністю «Фінанси. Грошовий обіг. Кредит»

1997-2002 - Українська академія банківської справи НБУ, спеціальність «Облік і аудит» (ОКР – спеціаліст); тема дипломної роботи «Використання засобів автоматизованої обробки даних в аудиті (на прикладі діяльності АФ “Сумикооп-аудит”)»

Підвищення кваліфікації;

 1. Сертифікований курс «Підготовка по технологіям SAS в бізнесі для викладачів ВУЗів-учасників» (SAS Institute Ukraine, Суми, 2013);
 2. Сертифікований курс «Система Галактика ERP 9.1 Управління логістикою та договорами» (корпорація «Галактика» Україна, Київ, 2013);
 3. Курс «Ази програмування з використанням платформі "1C: Підприємтсво 8.2"» («ELIT-VECTOR GROUP», Суми, 2013);
 4. Course program “Internal ControlI: Fundamentals of Theory and Practice” (Ernst&Young, Київ, 2005);
 5. Course program “Internal ControlII: Risks and Business Processes Control” (Ernst&Young, Київ, 2005);
 6. Підвищення кваліфікації в Українській академії банківської справи з ділової української мови (УАБС, Суми, 2005 рік);
 7. Підвищення кваліфікації в Українській академії банківської справи з проблем педагогіки, психології та етики вищої школи (УАБС, Суми, 2005 рік);
 8. Сертифікат по категорії «Сертифікований користувач-методист програмного забезпечення «Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40» з правом викладання в учбових закладах» (корпорація «Парус», Суми, 2004 рік).
Нагороди, відзнаки:
 
Грамота міського голови «За значний внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, наполегливу плідну працю та з нагоди 15-річчя з дня заснування Української академії банківської справи Національного банку України», видана Сумською міською радою Сумської області у 2011 році.
 
Публікації:
 
Наукові статті у фахових журналах:
 1. Яровенко Г.М. Моделювання ймоіврності виникнення шахрайських операцій з кредитними картками / Г.М. яровенко, А.В. Коркішко // Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи". - 2015. - №41. - С. 237-248. http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/282/pprbsu_v41.pdf
 2. Яровенко Г. Кореляційно-регресійний аналіз – інструмент обґрунтування ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей / Г. Яровенко, Ю. Остапенко, В. Остапенко // Молода спортивна наука України: збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту. Вип. 20: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2016. – Кн. 1. – Т. 2 – С. 352-360.
 3. Яровенко, Г.М. Проектування системи інформаційного самообслуговування працівників компанії [Електронний ресурс] / Г.М. Яровенко, В.А. Мельник // Ефективна економіка. - 2014. - № 1. - Заголовок з екрану. - http://www.economy.nayka.com.ua/?=1&z=2698. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12274)
 4. Яровенко, Г. М. Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу [Текст] / Г. М. Яровенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013.– №16. – С. 53-57. - http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10146
 5. Яровенко, Г. М. Використання математичних методів в процесі внутрішнього контролю потоків підприємств [Електронний ресурс] / Г. М. Яровенко // Ефективна економіка. - 2012. - № 2. - Заголовок з екрану. - http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=944. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7874)
 6. Яровенко, Г. М. Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Г. М. Яровенко, Т.О. Басенко // Ефективна економіка. - 2012. - № 3. - Заголовок з екрану. - http://www.economy. nayka.com.ua/index.php?=1&iid=989. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8803)
 7. Яровенко, Г. М. Моделювання в бухгалтерському обліку як засіб підвищення ефективності його автоматизації [Текст] / Г. М. Яровенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 6. - С. 100-104. - http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8824
 8. Яровенко, Г. М. Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту [Текст] / Г. М. Яровенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 4. - С. 34-38. - http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8823
 9. Яровенко, Г. М. Автоматизація внутрішнього контролю в умовах зміни технології розрахунків із споживачами масових послуг [Електронний ресурс] / Г. М. Яровенко // Державне управління: удосокналення та розвиток. - 2012. - № 2. - Заголовок з екрану. - http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=392.. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7877)
 10. Яровенко, Г. М. Методи дослідження ринку автоматизованих інформаційних систем [Електронний ресурс] / Г. М. Яровенко, А. К. Титаренко // Ефективна економіка. - 2011. - № 6. - Заголовок з екрану. - http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=590. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6271)
Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:
 1. Яровенко Г.М. Формування інформації для оцінки джерел ефективності використання автоматизованої інформаційної системи підприємства / Г.М. Яровенко // Економіка, менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м.Київ, 22-23 травня 2015). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр "Нова Економіка", – Ч. 2. – С. 101-102.
 2. Яровенко Г.М. Визначення джерел ефективності в гомоморфній та ізоморфній системах / Г.М. Яровенко // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 року) / За заг.ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. У 3-ох частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»,  2015. – Ч.3. – С. 131-133.
 3. Яровенко Г.М. Вищий навчальний заклад як суб’єкт франчайзингу / Г.М. Яровенко // Нові інформаційні технології в освіті: збірник тез восьмої науково-практичної конференції / за заг. ред. к.ф.-м.н., доц. В.П. Шевченка. – К. : Кафедра. – 2015. – С. 115-118.
 4. Яровенко, Г.М. Оцінювання джерел ефективності впровадження інформаційних систем як складова ІТ-стратегії підприємств / Г.М. Яровенко, Д.М. Марченко // Актуальні проблеми економіки 2013-2014 : [матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції] / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2014. – С. 130-134.
 5. Яровенко, Г. М. Напрями удосконалення автоматизованих інформаційних систем внутрішнього контролю [Текст] / Г. М. Яровенко, М.А. Пирлик / Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку економіки країн СНД: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Симферополь, 21-22 червня 2013 р.). – Сімферополь.– 2013. – С. 99-101.
 6. Яровенко, Г. М. Метод оцінки економічної ефективності автоматизованих інформаційних систем на основі статистики результатів впроваджень [Текст] / Г. М. Яровенко // Формування фінансової системи в умовах глобалізації: XXIV Міжнародна науково-практична конференція (9-10 серпня ). – Київ.– 2013. – С. 71-74.
 7. Яровенко, Г. М. Використання математичних методів та моделей у забезпеченні ефективності корпоративних інформаційних систем [Текст] / Г. М. Яровенко // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 16-17 серпня 2013 р.). – Сімферополь.– 2013. – С. 92-94.
 8. Яровенко, Г. М. Перспективи розвитку автоматизованих інформаційних систем комерційних банків [Текст] / Г. М. Яровенко // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2011. - Т. 2. - С. 101-102.
 9. Яровенко, Г. М. Використання сховищ даних для підвищення конкурентоспроможності комерційних банків [Текст] / Г. М. Яровенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2011. - Т. 2. - С. 87-88.
Навчально-методична література:
 1. Дипломна робота магістра [Текст] : методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Г. М. Яровенко, О. В. Кузьменко, О. І. Подоляка та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 51 с.
 2. Проходження виробничої та переддипломної практики [Текст]: програми, методичні рекомендації / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; [уклад. : К.Г. Гриценко, С.М. Братушка, Г.М. Яровенко]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 21 с.
 3. Економіко-математичні методи та моделі: економетрика [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи : для студентів напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Г. М. Яровенко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 31 с.
 4. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи : для студентів освітньо-професійної програми підготовки за напрямами 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Г. М. Яровенко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 32 с. 
 5. Прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [уклад. Г.М. Яровенко]. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - 77 с.
 6. Прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання розрахункової роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: Г. М. Яровенко, Л. П. Перхун]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 30 с.
 7. Корпоративні інформаційні системи [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Г. М. Яровенко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 40 с.
 8. Ефективність інформаційних систем [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт / [уклад.: Д. М. Марченко, Г. М. Яровенко] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 41 с.

1.