Коломієць Світлана Володимирівна

kolomiets

Доцент кафедри економічної кібернетики
Кандидат фізико-математичних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
                Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: «Математика для економістів», «Економіко-математичні методи і моделі: економетрика», «Економічна кібернетика: системний анализ».

Наукові інтереси:

 • теорія біфуркації та її застосування;
 • теорія та методика професійної освіти.

Освіта

Закінчила фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю „Математика  і фізика”.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем (2005 р.)

Доцент кафедри вищої математики та інформатики (2011 р.)

В Академії працює з 2008 р.

Опубліковано понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Коломієць С.В. Методологія синергетики в освіті / С.В. Коломієць //Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: монография / под.ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой.- Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2015. – С. 55;
 2. Коломієць, С. В. Методологія синергетики в управлінні соціально-економічними системами / С. В. Коломієць // Актуальні проблеми економіки 2014: матеріали VIII Міжнародної конференції,  12 грудня 2014 р./ за наук. ред. д.е.н., проф.. М.М. Єрмошенка – К.: Національна академія управління, 2015. – С. 43;
 3. DakherK. Some approaches and models in to teaching mathematical disciplines for economists in higher education institutions / K. Dakher, S. Kolomiets// Science and Education a New Dimension. PedagogyandPsychology, IIIssue: 20. – 2014. – p. 11 – 14.
 4. Коломієць С. В. До питання становлення нелінійного мислення випускника вищого навчального закладу / С. В. Коломієць //  Гуманітарний вісник. – 2013. – вип. 29, дод. 1: Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання: тем. вип. – Том V;
 5. Коломієць С.В. Принципи синергетики в системі неперервної освіти / С.В. Коломієць // Гуманітарний вісник. – 2012. – вип. 27, дод. 1: Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського простору: тем. вип. – Том VI;
 6. Коломієць С.В. Про необхідність впровадження синергетичної парадигми в освітні системи /С.В. Коломієць // Проблеми освіти. – 2012. – № 70. Ч.1. – С. 267 – 273;
 7. Коломієць С.В. Синергетична парадигма як основа розвитку сучасної вищої освіти / С.В. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 3, дод. 2 : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: тем. вип. – Том II;
 8. Коломієць С.В. Розвиток критичного мислення як передумова формування нелінійного мислення студентів економічних спеціальностей /С.В. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 3, дод. 2: Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського простору: тем. вип. – Том VII (32). – С.163 – 171;
 9. Коломиец С.В. Синергетический подход к системе высшего экономического образования: роль математических дисциплин // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы IV Международной конференции. – 2011. –  Ч. 2. –  Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ. – С. 236 – 240;
 10. Коломієць С.В. Теорія випадкових процесів : навчальний  посібник  у 2-х ч. / С.В.Коломієць; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Ч.І. – 78 с;
 11. Коломієць С.В. Теорія випадкових процесів : практикум/ С.В. Коломієць; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 80 с;
 12. Коломієць С.В. Теорія випадкових процесів : навчальний  посібник  у 2-х ч. / С.В.Коломієць; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Ч.ІІ. - 103 с.