Яценко Валерій Валерійович

yatsenko

Доцент кафедри економічної кібернетики
Кандидат технічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
               Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: Інформатика, Економічна кібернетика : програмування, Інформаційні системи і технології у фінансах, Вступ до спеціальності (Економічна кібернетика), Економетрика.

 Наукові інтереси:

 • системи штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень,
 • інформаційні та комунікаційні технології в навчальному процесі,
 • теорія і методика навчання інформатики,
 • програмування.

Освіта:

 • Московський авіаційний інститут, спеціальність – Електронно-обчислювальні машини (1984 р.);
 • Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, спеціальність "Математика". Диплом з відзнакою.

Військова служба:

 •  проходження військової служби (1986 р.).

Науковий ступінь та вчене звання:

2002 р. - доцент кафедри економічної кібернетики;
1995 р. - кандидат технічних наук зі спеціальності 05.25.05 "Інформаційні системи і процеси";
1991-1994 р. - аспірантура в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;

В УАБС працює з 1996 р., займав посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

Опубліковано 55 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 

 1. Економічна інформатика [Текст] : практикум / В. В. Яценко, С. В. Кунцев ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” : у 2 ч. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. Ч. 1. – 124 с.
 2. Економічна інформатика [Текст] : практикум : у 2 ч. / В. В. Яценко, С. В. Кунцев ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” : Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. Ч. 2. – 65 с.
 3. Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” : у 2 ч. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. Ч. 1. – 83 с.
 4. Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” : у 2 ч. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. Ч. 2. – 93 с.
 5. Економічна інформатика: з досвіду викладання дисципліни студентам фінансово-кредитного профілю // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – С. 282-286.
 6. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / С.В. Кунцев, В.В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» : – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 104 с.
 7. Сутність та зміст поняття "дослідницька компетентність" / М.С. Головань, В.В. Яценко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць. Випуск VII. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 55-61.
 8. Конструювання електронних освітніх ресурсів з інваріантними структурними модулями // Інформатика, Математика, Автоматика :: 2012 [Текст]: Матеріали науково-технічної конференції (Суми, 16-21 квітня 2012 року) . – Суми : Видавництво СумДУ, 2012 . – С.70.
 9. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : практикум / В. В. Яценко, С. В. Кунцев ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” . – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 181 с.
 10. Інформатика [Текст] : практикум: у 2 ч. / В.В. Яценко, С.В. Кунцев; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – Ч. 1. – 137 с.
 11. Досвід в структурі компетентності особи / М. С. Головань, В. В. Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до вип. 5, том IV (55) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» [Текст]. – К.: Гнозис, 2014 – с. 111-119.
 12. Хмарні SAAS-сервіси в самостійній роботі з інформатики студентів економічних спеціальностей / В.В. Яценко, М. С. Головань // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2014 р. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини; гол. Ред.. Ткачук Г.В. – Умань : ФОП Жовтий О,О., 2014. 152 с. – с. 123-125.
 13. Технології хмарних обчислень в курсі інформатики економічного ВНЗ / В.В. Яценко, М.С. Головань  // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2014» [Текст]: матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (20-21 березня 2014 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 3 / упорядник Чашечникова О.С. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2014. – С. 62-63.
 14. Інформатика. Книга 1 [Текст]: Навчальний посібник / М.С. Головань, В.В. Яценко; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”: у двох частинах. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 256 с.
 15. Навчання інформатики в економічному ВНЗ на основі компетентнісного підходу // Інформатика, Математика, Автоматика 2013 [Текст]: Матеріали науково-технічної конференції (Суми, 20-25 квітня 2015 року, СумДУ) . –  Суми : Видавництво СумДУ, 2015 . – С.83.