Науково-навчальний центр Бізнес-аналітики

Науково-навчальний центр бізнес-аналітики є структурним підрозділом Сумського державного університету у складі кафедри економічної кібернетики.

Основні цілі центру: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення сучасної наукової бази для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень процесів, налагодження співпраці з підприємствами, вищими навчальними закладами, науковими установами і лабораторіями України та інших країн у напрямі розвитку господарської діяльності.

Навчальні цілі центру реалізуються через проведення курсів, гуртків, факультативів, консультацій з питань бізнес-аналітики, розроблення комп'ютерних моделей для використання у навчальному процесі.

Начальником центру бізнес-аналітики з часу його створення і досі є доктор економічних наук, професор Кузьменко Ольга Віталіївна.


Положення про науково-навчальний центр бізнес-аналітики

Зміни до Положення про науково-навчальний центр бізнес-аналітики